Näita korraga kirjet 75
Nimi
suukaudne 
intravenoosne 
subkutaanne 
intramuskulaarne 
täppmanustamine 
kutaanne 
inhalatsioon 
okulaarne 
intraperitoneaalne 
transdermaalne 
nasaalne 
oromukosaalne 
inhalatsioon (pulber) 
parenteraalne 
intraarteriaalne 
keelealune 
intramammaarne 
joogivees 
okulonasaalne 
rektaalne 
intratekaalne 
joogivees/piimas 
vaginaalne 
epiduraalne 
täpselt määratlemata 
intradermaalne 
intraartikulaarne 
nebulisatsioon 
hemodialüüs 
intravesikaalne 
intrauteriinne 
kriipsmanustamine 
orofarüngeaalne 
aurikulaarne 
infiltratsioon 
munasisene 
inhalatsioon (aerosool) 
nisanahale 
söödaga 
epilesionaalne 
tarusisene 
perineuraalne 
sprei 
intralesionaalne 
dentaalne 
kastutus 
intraglandulaarne 
intrakardiaalne 
intraokulaarne 
intrakavernoosne