Toote liik: Müügiloaga ravim
Ravimi kuuluvus: Inimestel kasutatav ravim
Ravimi nimetus: MEAXIN
Toimeained:
ATC kood: L01EA01
Ravimivorm: õhukese polümeerikattega tablett
Ravimi tugevus: 100mg
Retseptinõude liik*: Retseptiravim
Ravimiomaduste kokkuvõte (SPC) :  ( viimati uuendatud neljapäev, 4. jaanuar 2024)
Pakendi infoleht (PIL) : EST  ( viimati uuendatud neljapäev, 4. jaanuar 2024)
Pakendi märgistus:  ( viimati uuendatud neljapäev, 31. märts 2022)
Näidustus: Imatiniib on näidustatud: - täiskasvanute ja laste raviks, kellel on esmakordselt diagnoositud Philadelphia kromosoomiga (BCR-ABL, Ph+) krooniline müeloidne leukeemia (KML) ja kelle esmavaliku raviks ei ole luuüdi siirdamine; - kroonilises faasis Ph+ KML täiskasvanute ja laste raviks, kui ravi alfainterferooniga on ebaõnnestunud või kui haigus on akstseleratsioonifaasis või blastses kriisis; - koos kemoteraapiaga täiskasvanute ja laste raviks, kellel on esmakordselt diagnoositud Philadelphia kromosoompositiivne äge lümfoblastleukeemia (Ph+ ALL); - monoteraapiana täiskasvanutel, kellel on retsidiveerunud või refraktaarne Ph+ ALL; - täiskasvanute raviks, kellel on trombotsüütidest pärineva kasvufaktori retseptori (PDGFR) geneetiliste muutustega seotud müelodüsplastilised/müeloproliferatiivsed haigused (MDS/MPD); - täiskasvanute raviks, kellel on kaugelearenenud hüpereosinofiilne sündroom (HES) ja/või krooniline eosinofiilne leukeemia (KEL), FIP1L1-PDGFRalfa geeni muutustega. Imatiniibi mõju luuüdi siirdamise tulemusele ei ole kindlaks tehtud. Imatiniib on näidustatud: - täiskasvanud patsientidel Kit-positiivse (CD 117) mitteopereeritava ja/või metastaseerunud pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori (GIST) raviks; - adjuvantravi täiskasvanud patsientidel, kellel on märkimisväärne risk retsidiivi tekkeks pärast Kit (CD117)-positiivse GIST resektsiooni. Madala või väga madala retsidiivi tekkeriskiga patsiendid ei tohi adjuvantravi saada; - täiskasvanud patsientidel mitteopereeritava protuberantse dermatofibrosarkoomi (PDFS) raviks ja täiskasvanud patsientidele retsidiveerunud ja/või metastaseerunud PDFS raviks, kui operatsioon ei ole soovitatav. Täiskasvanutel ja lastel põhineb imatiniibi efektiivsuse hindamine KML puhul üldisel hematoloogilisel ja tsütogeneetilisel ravivastusel ning progressioonivabal elulemusel, Ph+ ALL, MDS/MPD puhul hematoloogilisel ja tsütogeneetilisel ravivastusel, HES/KEL puhul hematoloogilisel ravivastusel ning täiskasvanud patsientidel objektiivse ravivastuse määral mitteopereeritava ja/või metastaseerunud GIST ja protuberantse dermatofibrosarkoomiga (PDFS) täiskasvanud patsientidel ning retsidiivivabal elulemusel GIST adjuvantravi korral. Imatiniibi kasutamise kogemused PDGFR geneetiliste muutustega MDS/MPD patsientidel on väga vähesed. Välja arvatud äsja diagnoositud kroonilises faasis KML puhul, puuduvad kontrollrühmaga uuringud, mis näitaksid, et raviga kaasneks kliiniline kasu või elulemuse paranemine nende haiguste korral.
Turvaelemendid: Jah
Müügiloa hoidja: KRKA, d.d., Novo mesto 
Müügiloa number: 809513 
Müügiloa kehtivuse algus: esmaspäev, 4. märts 2013 
Müügiloa kehtivuse lõpp: Tähtajatu 
Müügiloa menetluse liik: Detsentraalne 
Avalik hinnanguaruanne koos riskijuhtimiskava kokkuvõttega :  ( viimati uuendatud teisipäev, 7. jaanuar 2014) 
Pakendikood Ravimi nimetus Ravimivorm Pakend Retseptinõue Soodustus Piirhind Viimati sisseveetud PƤritolumaa Pakendi lisainfo
1566378  MEAXIN  õhukese polümeerikattega tablett  100mg 20TK           
1566389  MEAXIN  õhukese polümeerikattega tablett  100mg 30TK           
1566390  MEAXIN  õhukese polümeerikattega tablett  100mg 60TK           
1566402  MEAXIN  õhukese polümeerikattega tablett  100mg 90TK           
1566413  MEAXIN  õhukese polümeerikattega tablett  100mg 120TK  100%  119.70  10.04.2023     
1566424  MEAXIN  õhukese polümeerikattega tablett  100mg 180TK           
Retseptinõude liik* - ravimi kuuluvus käsimüügi- või retseptiravimite hulka.