Toote liik: Müügiloaga ravim
Ravimi kuuluvus: Inimestel kasutatav ravim
Ravimi nimetus: EZOLETA
Toimeained:
ATC kood: C10AX09
Ravimivorm: tablett
Ravimi tugevus: 10mg
Retseptinõude liik*: Retseptiravim
Ravimiomaduste kokkuvõte (SPC) :  ( viimati uuendatud teisipäev, 14. märts 2017)
Pakendi infoleht (PIL) : EST  ( viimati uuendatud teisipäev, 14. märts 2017)
Pakendi märgistus:  ( viimati uuendatud kolmapäev, 28. märts 2018)
Näidustus: Primaarne hüperkolesteroleemia Esetimiibi koosmanustamine HMG-CoA reduktaasi inhibiitoriga (statiin) on näidustatud lisaks dieedile primaarse (perekondliku ja mitteperekondliku heterosügootse) hüperkolesteroleemiaga patsientide raviks, kui ainult statiini kasutamisega ei saavutata piisavat tulemust. Esetimiibi monoteraapia on näidustatud lisaks dieedile nendele primaarse (perekondliku ja mitteperekondliku heterosügootse) hüperkolesteroleemiaga patsientidele, kellele ei sobi või kes ei talu statiini. Kardiovaskulaarsete sündmuste ennetamine Estetimiib on näidustatud kardiovaskulaarsete sündmuste riski vähendamiseks südame isheemiatõvega ja anamneesis ägeda koronaarsündroomiga patsientidele, lisatuna käimasolevale statiinravile või alustatuna samaaegselt satiini manustamisega. Homosügootne perekondlik hüperkolesteroleemia (HoPH) Esetimiib manustatuna koos statiiniga on näidustatud lisaks dieedile HoPHga patsientide raviks. Patsiendid võivad saada ka muud täiendavat ravi (nt LDL aferees).
Turvaelemendid: Jah
Müügiloa hoidja: KRKA, d.d., Novo mesto 
Müügiloa number: 661009 
Müügiloa kehtivuse algus: teisipäev, 22. detsember 2009 
Müügiloa kehtivuse lõpp: Tähtajatu 
Müügiloa menetluse liik: Vastastikuse tunnustamise alusel 
Avalik hinnanguaruanne koos riskijuhtimiskava kokkuvõttega :   
Kirjeldus Lisatingimus
Perearsti õel on õigus välja kirjutada Välja arvatud esmane retsept
Pakendikood Ravimi nimetus Ravimivorm Pakend Retseptinõue Soodustus Piirhind Viimati sisseveetud Pakendi lisainfo
1422313  EZOLETA  tablett  10mg 10TK         
1422324  EZOLETA  tablett  10mg 14TK         
1422335  EZOLETA  tablett  10mg 28TK  75% 90% 100% 50%  17.64  04.10.2021   
1422346  EZOLETA  tablett  10mg 30TK         
1422357  EZOLETA  tablett  10mg 50TK         
1422368  EZOLETA  tablett  10mg 56TK         
1422379  EZOLETA  tablett  10mg 60TK         
1422380  EZOLETA  tablett  10mg 90TK         
1422391  EZOLETA  tablett  10mg 98TK         
1422403  EZOLETA  tablett  10mg 100TK         
Retseptinõude liik* - ravimi kuuluvus käsimüügi- või retseptiravimite hulka.