Toote liik: Müügiloaga ravim
Ravimi kuuluvus: Inimestel kasutatav ravim
Ravimi nimetus: ZYLLT
Toimeained:
ATC kood: B01AC04
Ravimivorm: õhukese polümeerikattega tablett
Ravimi tugevus: 75mg
Retseptinõude liik*: Retseptiravim
Ravimiomaduste kokkuvõte (SPC) :
Pakendi infoleht (PIL) : EST
Pakendi märgistus:  
Näidustus: Aterotrombootiliste haigusjuhtude sekundaarne preventsioon Klopidogreel on näidustatud: - müokardiinfarkti (tekkinud mõni päev kuni 35 päeva tagasi), ajuinfarkti (tekkinud 7 päeva kuni 6 kuud tagasi) või perifeersete arterite kindlakstehtud haigusega täiskasvanud patsientidele. - ägeda koronaarsündroomiga täiskasvanud patsientidele: - ST-segmendi elevatsioonita ägeda koronaarsündroomi korral (ebastabiilne stenokardia või Q-sakita müokardiinfarkt), k.a patsiendid, kellele paigaldatakse veresoonde võrktoru (koronaarstent) perkutaanse koronaarse interventsiooni käigus; kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega. - ST-segmendi elevatsiooniga ägeda müokardi infarkti korral kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega patsientidel, kellel viiakse läbi perkutaanset koronaarset interventsiooni (sh patsiendid, kellele paigaldatakse koronaarstent), või farmakoteraapiat saavatel patsientidel, kellele on näidustatud trombolüütiline/fibrinolüütiline ravi. Mõõduka kuni kõrge riskiga transitoorse ajuisheemiaga või väikse ajuinfarktiga patsiendid Klopidogreel kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega on näidustatud: ? Mõõduka kuni kõrge riskiga (ABCD21 skoor =>4) transitoorse ajuisheemiaga või väikse ajuinfarktiga (NIHSS2 =<3) täiskasvanud patsientidele 24 tunni jooksul pärast transitoorse ajuisheemia või väikse ajuinfarkti juhtu. Aterotrombootiliste ja trombemboolsete haigusjuhtude ärahoidmine südamekodade virvenduse korral Klopidogreel on näidustatud kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega aterotrombootiliste ja trombemboolsete haigusjuhtude, k.a insuldi ärahoidmiseks südamekodade virvendusega täiskasvanud patsientidel, kellel on vähemalt üks vaskulaarsete haigusjuhtude riskifaktor, ravi K-vitamiini antagonistidega ei ole sobiv ja veritsusoht on madal. Lisainformatsiooni vt lõik 5.1.
Turvaelemendid: Jah
Müügiloa hoidja: KRKA, d.d., Novo mesto 
Müügiloa number: EU/1/09/553 
Müügiloa kehtivuse algus: esmaspäev, 28. september 2009 
Müügiloa kehtivuse lõpp: Tähtajatu 
Müügiloa menetluse liik: Tsentraalne registreerimine 
Avalik hinnanguaruanne koos riskijuhtimiskava kokkuvõttega :   
Pakendikood Ravimi nimetus Ravimivorm Pakend Retseptinõue Soodustus Piirhind Viimati sisseveetud PƤritolumaa Pakendi lisainfo
1437443  ZYLLT  õhukese polümeerikattega tablett  75mg 7TK           
1437454  ZYLLT  õhukese polümeerikattega tablett  75mg 14TK           
1437465  ZYLLT  õhukese polümeerikattega tablett  75mg 28TK  90% 100% 75% 50%  3.36  19.02.2024     
1437476  ZYLLT  õhukese polümeerikattega tablett  75mg 30TK           
1437487  ZYLLT  õhukese polümeerikattega tablett  75mg 50TK           
1437498  ZYLLT  õhukese polümeerikattega tablett  75mg 56TK           
1437500  ZYLLT  õhukese polümeerikattega tablett  75mg 84TK  50% 90% 100% 75%  10.08  29.02.2024     
1437511  ZYLLT  õhukese polümeerikattega tablett  75mg 90TK           
1437522  ZYLLT  õhukese polümeerikattega tablett  75mg 100TK           
1437533  ZYLLT  õhukese polümeerikattega tablett  75mg 60TK           
Retseptinõude liik* - ravimi kuuluvus käsimüügi- või retseptiravimite hulka.