Päringu tulemusena kuvatakse ravimi põhiandmed ning viited ravimiinfo lehtedele. Detailsema info saamiseks vajuta ravimi nimetusele.
Toote liik Pakendikood Ravimi nimetus ATC Toimeained Ravimivorm Pakend Tootja /müügiloa hoidja Retseptinõue Soodustused Piirhind Pakendi lisainfo Viimati Eestisse toodud Ravimiinfo Ohutus-meede Turvaelemendid
Tervishoiu töötajale Patsiendile
Müügiloata ravim  1898073 Atopica QL04AD01 tsüklosporiin  pehmekapsel 50mg 30TK  Elanco France S.A.S. R     müügiloata pakend          
Müügiloata ravim  1898084 Atopica QL04AD01 tsüklosporiin  pehmekapsel 100mg 30TK  Elanco France S.A.S. R     müügiloata pakend          
Müügiloaga pakend  1611773 Cyclavance QL04AD01 tsüklosporiin  suukaudne lahus 100mg 1ml 60ml 1TK  Virbac R           Ei
Müügiloaga pakend  1611751 Cyclavance QL04AD01 tsüklosporiin  suukaudne lahus 100mg 1ml 15ml 1TK  Virbac R       12.05.2023   Ei
Müügiloaga pakend  1611740 Cyclavance QL04AD01 tsüklosporiin  suukaudne lahus 100mg 1ml 5ml 1TK  Virbac R           Ei
Müügiloaga pakend  1611762 Cyclavance QL04AD01 tsüklosporiin  suukaudne lahus 100mg 1ml 30ml 1TK  Virbac R           Ei
Müügiloaga pakend  1660182 Cyclavance QL04AD01 tsüklosporiin  suukaudne lahus 100mg 1ml 50ml 1TK  Virbac R       31.07.2023   Ei
Müügiloaga pakend  1706161 Imrestor QL03AA90 pegbovigrastiim  süstelahus 15mg 2.7ml 2.7ml 50TK  Elanco GmbH R           Ei
Müügiloaga pakend  1706150 Imrestor QL03AA90 pegbovigrastiim  süstelahus 15mg 2.7ml 2.7ml 10TK  Elanco GmbH R       26.11.2018   Ei
Müügiloaga pakend  1706172 Imrestor QL03AA90 pegbovigrastiim  süstelahus 15mg 2.7ml 2.7ml 100TK  Elanco GmbH R           Ei
Müügiloaga pakend  1390788 Masivet QL01EX06 masitiniib  õhukese polümeerikattega tablett 150mg 30TK  AB Science R       25.01.2021   Ei
Müügiloata ravim  1845435 Masivet QL01EX06 masitiniib  õhukese polümeerikattega tablett 50mg 30TK  Centre Specialites Pharmaceutiques R                
Müügiloata ravim  1845424 Masivet QL01EX06 masitiniib  õhukese polümeerikattega tablett 150mg 30TK  Centre Specialites Pharmaceutiques R                
Müügiloaga pakend  1390777 Masivet QL01EX06 masitiniib  õhukese polümeerikattega tablett 50mg 30TK  AB Science R       16.03.2021   Ei
Müügiloaga pakend  1619164 Oncept IL-2 QL03AX90 kasside interleukiin-2 rekombinantne kanaarilinnu rõugete viirus  süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti 1annus 6TK  Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH R     lahusti 1 ml     Ei
Müügiloata ravim  1881772 Palladia QL01EX90 totseraniib  õhukese polümeerikattega tablett 10mg 20TK  Pfizer Italia S.r.l. R     müügiloata pakend          
Müügiloata ravim  1881783 Palladia QL01EX90 totseraniib  õhukese polümeerikattega tablett 15mg 20TK  Pfizer Italia S.r.l. R     müügiloata pakend          
Müügiloaga pakend  1437544 Palladia QL01EX90 totseraniib  õhukese polümeerikattega tablett 10mg 20TK  Zoetis Belgium R           Ei
Müügiloata ravim  1881761 Palladia QL01EX90 totseraniib  õhukese polümeerikattega tablett 50mg 20TK  Pfizer Italia S.r.l. R     müügiloata pakend          
Müügiloaga pakend  1437566 Palladia QL01EX90 totseraniib  õhukese polümeerikattega tablett 50mg 20TK  Zoetis Belgium R           Ei
Müügiloaga pakend  1437555 Palladia QL01EX90 totseraniib  õhukese polümeerikattega tablett 15mg 20TK  Zoetis Belgium R           Ei
Müügiloaga pakend  1637052 Sporimune QL04AD01 tsüklosporiin  suukaudne lahus 50mg 1ml 25ml 1TK  Le Vet. Beheer B.V. R           Ei
Müügiloaga pakend  1637063 Sporimune QL04AD01 tsüklosporiin  suukaudne lahus 50mg 1ml 50ml 1TK  Le Vet. Beheer B.V. R       02.08.2022   Ei
Müügiloaga pakend  1637074 Sporimune QL04AD01 tsüklosporiin  suukaudne lahus 50mg 1ml 100ml 1TK  Le Vet. Beheer B.V. R           Ei
Müügiloaga pakend  1809918 Stelfonta QL01XX91 tigilanooltiglaat  süstelahus 1mg 1ml 2ml 1TK  QBiotics Netherlands B.V. R       14.08.2023   Ei
Müügiloaga pakend  1259951 Virbagen Omega QL03AB90 rekombinantne omega interferoon, pärineb kassilt  süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti 10000000ühik 1TK  Virbac R     lahusti 1 ml 09.05.2023   Ei
Müügiloaga pakend  1259940 Virbagen Omega QL03AB90 rekombinantne omega interferoon, pärineb kassilt  süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti 5000000ühik 5TK  Virbac R     lahusti 1 ml     Ei
Müügiloaga pakend  1259973 Virbagen Omega QL03AB90 rekombinantne omega interferoon, pärineb kassilt  süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti 10000000ühik 5TK  Virbac R     lahusti 1 ml     Ei
Müügiloaga pakend  1259962 Virbagen Omega QL03AB90 rekombinantne omega interferoon, pärineb kassilt  süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti 10000000ühik 2TK  Virbac R     lahusti 1 ml     Ei