Ravimiregister on riiklik register, kust leiate teavet kõigi Eestis müügil olevate ravimite ning nende erinevate pakendite kohta. Lisaks ravimi põhiandmetele, nagu toimeaine, ravimvorm ja tugevus, on registris kirjas ka ravimi soodustuse info, Eestis kehtiv piirhind ning viimane kuupäev, mil ravimit Eestisse toodi. Müügiloaga ravimite juurde on lisatud ravimi omaduste kokkuvõte (SPC), pakendi infoleht (PIL) ja pakendimärgistuse tekst.

Registris on lisaks info Eesti Haigekassa poolt kompenseeritavate eritoitude ja toidulisandite pakendite kohta.

Ravimiregistris on ka ravimite, eritoitude ja toidulisandite pakendite koodid, mille kaudu on võimalik kõiki pakendeid tervishoius kasutatavates infosüsteemides üheselt defineerida. Pakendikood on virtuaalne ning seda ei märgita pakendile ega retseptile. Seda koodi kasutab näiteks digiretsepti infosüsteem ning apteekrite ja ravimite hulgimüüjate infosüsteemid.

OTSI RAVIMIT

Euroopa Liidu tsentraalse müügiloaga ravimite kohta leiate lisainfot Euroopa Komisjoni (siit) või Euroopa Ravimiameti (siit) vastavatest registritest.

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse (EADSE) ravimiotsing võimaldab sportlastel ning nende tugipersonalil leida infot ravimite lubatavuse kohta spordis. Ravimiotsing põhineb ühelt poolt Ravimiameti ravimiregistri andmetel ning teiselt poolt WADA poolt kehtestatud keelatud ainete ja keelatud võtete nimekirjal.
Ravimiotsing avaneb siit.