Näita korraga kirjet     

Päringu tulemusena kuvatakse ravimi põhiandmed ning viited ravimiinfo lehtedele. Detailsema info saamiseks vajuta ravimi nimetusele.
Toote liik Pakendikood Ravimi nimetus ATC Toimeained Ravimivorm Pakend Tootja /müügiloa hoidja Retseptinõue Soodustused Piirhind Pakendi lisainfo Viimati Eestisse toodud Ravimiinfo Ohutus-meede Turvaelemendid
Tervishoiu töötajale Patsiendile
Müügiloata ravim  1713798 54767414MMY4001 L01XC24 daratumumab  infusioonilahuse kontsentraat 20mg 1ml 20ml 4TK  Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG R                
Müügiloaga pakend  1069433 5-FLUOROURACIL "EBEWE" L01BC02 fluorouratsiil  süste-/infusioonilahus 50mg 1ml 20ml 5TK  Sandoz Pharmaceuticals d.d. R       26.04.2007 Jah Jah
Müügiloata ravim  1553442 ABIRATERONE ACETATE L02BX03 abirateroon  tablett 250mg 120TK  Janssen-Cilag International N.V. R                
Müügiloaga pakend  1342998 ABRAXANE L01CD01 paklitakseel  infusioonisuspensiooni pulber 100mg 1TK  Celgene Europe BV R       17.11.2020   Jah
Müügiloaga pakend  1636309 ABRAXANE L01CD01 paklitakseel  infusioonisuspensiooni pulber 250mg 1TK  Celgene Europe BV R           Jah
Müügiloaga pakend  1664850 ACCOFIL L03AA02 filgrastiim  süste-/infusioonilahus süstlis 300mcg 0.5ml 0.5ml 5TK  Accord Healthcare S.L.U. R       03.11.2020   Jah
Müügiloaga pakend  1664872 ACCOFIL L03AA02 filgrastiim  süste-/infusioonilahus süstlis 480mcg 0.5ml 0.5ml 5TK  Accord Healthcare S.L.U. R       19.11.2020   Jah
Müügiloaga pakend  1552014 ACTIKERALL L01BC82 fluorouratsiil +salitsüülhape  nahalahus 5mg +100mg 1g 25ml 1TK  ALMIRALL HERMAL GmbH R           Jah
Müügiloaga pakend  1597967 ADCETRIS L01XC12 brentuksimabvedotiin  infusioonilahuse kontsentraadi pulber 50mg 1TK  Takeda Pharma A/S R       30.09.2020   Jah
Müügiloata ravim  1782424 ADRIAMYCIN L01DB01 doksorubitsiin  süstelahuse pulber 50mg 1TK  Actavis Italy S.p.A. R                
Müügiloata ravim  1793077 ADRIBLASTIN RD L01DB01 doksorubitsiin  süstelahuse pulber 50mg 2TK  Pfizer Pharma GmbH R                
Müügiloata ravim  1793280 ADRIBLASTINA L01DB01 doksorubitsiin  süstelahuse pulber ja lahusti 50mg 1TK  Actavis Italy S.p.A. R                
Müügiloata ravim  1043064 ADRIBLASTINA PFS L01DB01 doksorubitsiin  süste-/infusioonilahus 2mg 1ml 5ml 1TK  Pfizer Enterprises SARL R       31.07.2015        
Müügiloaga pakend  1294668 ADVAGRAF L04AD02 takroliimus  toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel 5mg 50TK  Astellas Pharma Europe B.V. R Jah 185,00   14.10.2020   Jah
Müügiloaga pakend  1294680 ADVAGRAF L04AD02 takroliimus  toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel 1mg 50TK  Astellas Pharma Europe B.V. R Jah 37,00   22.10.2020   Jah
Müügiloaga pakend  1294646 ADVAGRAF L04AD02 takroliimus  toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel 0,5mg 50TK  Astellas Pharma Europe B.V. R Jah 18,50   14.10.2020   Jah
Müügiloaga pakend  1488337 ADVAGRAF L04AD02 takroliimus  toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel 3mg 50TK  Astellas Pharma Europe B.V. R Jah 111,00   14.10.2020   Jah
Müügiloaga pakend  1617241 AFINITOR L01XE10 everoliimus  tablett 2,5mg 90TK  Novartis Europharm Limited R           Jah
Müügiloaga pakend  1433315 AFINITOR L01XE10 everoliimus  tablett 10mg 30TK  Novartis Europharm Limited R Jah 1593,30   20.11.2020   Jah
Müügiloaga pakend  1433281 AFINITOR L01XE10 everoliimus  tablett 5mg 30TK  Novartis Europharm Limited R Jah 796,65   20.11.2020   Jah
Müügiloaga pakend  1739437 ALECENSA L01XE36 alektiniib  kõvakapsel 150mg 224TK  Roche Registration GmbH R Jah     15.09.2020   Jah
Müügiloaga pakend  1362529 ALIMTA L01BA04 pemetrekseed  infusioonilahuse kontsentraadi pulber 100mg 1TK  Eli Lilly Nederland B.V. R     viaal 08.11.2017   Jah
Müügiloaga pakend  1187849 ALIMTA L01BA04 pemetrekseed  infusioonilahuse kontsentraadi pulber 500mg 1TK  Eli Lilly Nederland B.V. R     viaal 30.08.2017   Jah
Müügiloata ravim  1718568 ALKACEL L01AA03 melfalaan  süstelahuse pulber ja lahusti 50mg 1TK  Celon Laboratories Limited R              
Müügiloaga pakend  1004410 ALKERAN L01AA03 melfalaan  õhukese polümeerikattega tablett 2mg 25TK  Aspen Pharma Trading Limited R Jah     21.10.2020   Jah
Müügiloata ravim  1708770 ALKERAN L01AA03 melfalaan  süstelahuse pulber ja lahusti 50mg 1TK  Pro Concepta Zug AG R     lahusti 10 ml        
Müügiloaga pakend  1006434 ALKERAN L01AA03 melfalaan  süstelahuse pulber ja lahusti 50mg 1TK  Aspen Pharma Trading Limited R     lahusti 10 l 22.01.2020   Jah
Müügiloaga pakend  1768226 ALOFISEL L04AX08 darvadstrotseel  süstesuspensioon 5000000rakku 1ml 6ml 4TK  Takeda Pharma A/S R           Jah
Müügiloata ravim  1817197 ALPELISIB L01XX65 alpelisiib  õhukese polümeerikattega tablett 200mg 35TK  Novartis Pharma AG R                
Müügiloata ravim  1817186 ALPELISIB L01XX65 alpelisiib  õhukese polümeerikattega tablett 50mg 35TK  Novartis Pharma AG R                
Müügiloaga pakend  1783267 ALUNBRIG L01XE43 brigatiniib  õhukese polümeerikattega tablett 90mg 30TK  Takeda Pharma A/S R         Jah Jah
Müügiloata ravim  1781883 ALUNBRIG L01XE43 brigatiniib  tablett 180mg 30TK  Takeda Pharmaceutical Company Limited R                
Müügiloata ravim  1763490 ALUNBRIG L01XE43 brigatiniib  tablett 30mg 60TK  Takeda Pharmaceutical Company Limited R                
Müügiloaga pakend  1783289 ALUNBRIG L01XE43 brigatiniib  õhukese polümeerikattega tablett 180mg 28TK  Takeda Pharma A/S R       11.09.2020 Jah Jah
Müügiloaga pakend  1806870 ALUNBRIG L01XE43 brigatiniib  õhukese polümeerikattega tablett 30mg 28TK  Takeda Pharma A/S R         Jah Jah
Müügiloata ravim  1807646 AMCIDINE L01XX01 amsakriin  infusioonilahuse kontsentraat ja lahusti 75mg 1.5ml 1.5ml 6TK  Oncotec Pharma Produktion GmbH R                
Müügiloaga pakend  1552799 AMELUZ L01XD04 aminolevuliinhape  geel 78mg 1g 2g 1TK  Biofrontera Bioscience GmbH R           Jah
Müügiloaga pakend  1742295 AMGEVITA L04AB04 adalimumab  süstelahus pen-süstlis 40mg 0.8ml 0.8ml 2TK  Amgen Europe B.V. R Jah 251,31   20.11.2020 Jah Jah
Müügiloaga pakend  1742239 AMGEVITA L04AB04 adalimumab  süstelahus süstlis 20mg 0.4ml 0.4ml 1TK  Amgen Europe B.V. R         Jah Jah
Müügiloaga pakend  1742251 AMGEVITA L04AB04 adalimumab  süstelahus süstlis 40mg 0.8ml 0.8ml 2TK  Amgen Europe B.V. R Jah 251,31   15.10.2020 Jah Jah
Müügiloata ravim  1713103 AMSALYO L01XX01 amsakriin  infusioonilahuse pulber 75mg 5TK  Thissen Laboratories R                
Müügiloata ravim  1517026 AMSIDYL L01XX01 amsakriin  infusioonilahuse kontsentraat ja lahusti 75mg 1.5ml 6TK  NordMedica A/S R                
Müügiloaga pakend  1811731 AMSPARITY L04AB04 adalimumab  süstelahus pen-süstlis 40mg 0.8ml 0.8ml 6TK  Pfizer Europe MA EEIG R         Jah Jah
Müügiloaga pakend  1811427 AMSPARITY L04AB04 adalimumab  süstelahus süstlis 20mg 0.4ml 0.4ml 2TK  Pfizer Europe MA EEIG R         Jah Jah
Müügiloaga pakend  1811461 AMSPARITY L04AB04 adalimumab  süstelahus süstlis 40mg 0.8ml 0.8ml 6TK  Pfizer Europe MA EEIG R         Jah Jah
Müügiloaga pakend  1811742 AMSPARITY L04AB04 adalimumab  süstelahus 40mg 0.8ml 0.4ml 2TK  Pfizer Europe MA EEIG R         Jah Jah
Müügiloaga pakend  1734588 ANAGRELIDE AOP L01XX35 anagreliid  kõvakapsel 0,5mg 100TK  AOP Orphan Pharmaceuticals AG R           Jah
Müügiloaga pakend  1765649 ANAGRELIDE MYLAN L01XX35 anagreliid  kõvakapsel 0,5mg 100TK  Mylan S.A.S. R Jah 335,00   30.10.2020   Jah
Müügiloaga pakend  1765650 ANAGRELIDE MYLAN L01XX35 anagreliid  kõvakapsel 1mg 100TK  Mylan S.A.S. R           Jah
Müügiloaga pakend  1293870 ANASTROZOLE ACCORD 1MG L02BG03 anastrosool  õhukese polümeerikattega tablett 1mg 28TK  Accord Healthcare B.V. R Jah 22,40   02.04.2020   Jah