Näita korraga kirjet     

Päringu tulemusena kuvatakse ravimi põhiandmed ning viited ravimiinfo lehtedele. Detailsema info saamiseks vajuta ravimi nimetusele.
Toote liik Pakendikood Ravimi nimetus ATC Toimeained Ravimivorm Pakend Tootja /müügiloa hoidja Retseptinõue Soodustused Piirhind Pakendi lisainfo Viimati Eestisse toodud Ravimiinfo Ohutus-meede Turvaelemendid
Tervishoiu töötajale Patsiendile
Müügiloata ravim  1713798 54767414MMY4001 L01XC24 daratumumab  infusioonilahuse kontsentraat 20mg 1ml 20ml 4TK  Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG R                
Müügiloaga pakend  1069433 5-FLUOROURACIL "EBEWE" L01BC02 fluorouratsiil  süste-/infusioonilahus 50mg 1ml 20ml 5TK  Sandoz Pharmaceuticals d.d. R       26.04.2007 Jah Jah
Müügiloaga pakend  1069400 5-FLUOROURACIL "EBEWE" L01BC02 fluorouratsiil  süste-/infusioonilahus 50mg 1ml 10ml 1TK  Sandoz Pharmaceuticals d.d. R       30.12.2011 Jah Jah
Müügiloaga pakend  1069422 5-FLUOROURACIL "EBEWE" L01BC02 fluorouratsiil  süste-/infusioonilahus 50mg 1ml 100ml 1TK  Sandoz Pharmaceuticals d.d. R       18.02.2020 Jah Jah
Müügiloaga pakend  1069411 5-FLUOROURACIL "EBEWE" L01BC02 fluorouratsiil  süste-/infusioonilahus 50mg 1ml 20ml 1TK  Sandoz Pharmaceuticals d.d. R       15.02.2012 Jah Jah
Müügiloaga pakend  1136540 5-FLUOROURACIL "EBEWE" L01BC02 fluorouratsiil  süste-/infusioonilahus 50mg 1ml 5ml 5TK  Sandoz Pharmaceuticals d.d. R       26.04.2007 Jah Jah
Müügiloaga pakend  1150018 5-FLUOROURACIL "EBEWE" L01BC02 fluorouratsiil  süste-/infusioonilahus 50mg 1ml 10ml 5TK  Sandoz Pharmaceuticals d.d. R       9.07.2010 Jah Jah
Müügiloaga pakend  1021778 5-FLUOROURACIL "EBEWE" L01BC02 fluorouratsiil  süste-/infusioonilahus 50mg 1ml 5ml 1TK  Sandoz Pharmaceuticals d.d. R       21.01.2011 Jah Jah
Müügiloaga pakend  1636309 ABRAXANE L01CD01 paklitakseel  infusioonisuspensiooni pulber 250mg 1TK  Celgene Europe BV R           Jah
Müügiloaga pakend  1342998 ABRAXANE L01CD01 paklitakseel  infusioonisuspensiooni pulber 100mg 1TK  Celgene Europe BV R       23.09.2020   Jah
Müügiloaga pakend  1552014 ACTIKERALL L01BC82 fluorouratsiil +salitsüülhape  nahalahus 5mg +100mg 1g 25ml 1TK  ALMIRALL HERMAL GmbH R           Jah
Müügiloaga pakend  1597967 ADCETRIS L01XC12 brentuksimabvedotiin  infusioonilahuse kontsentraadi pulber 50mg 1TK  Takeda Pharma A/S R       30.06.2020   Jah
Müügiloata ravim  1782424 ADRIAMYCIN L01DB01 doksorubitsiin  süstelahuse pulber 50mg 1TK  Actavis Italy S.p.A. R                
Müügiloata ravim  1793077 ADRIBLASTIN RD L01DB01 doksorubitsiin  süstelahuse pulber 50mg 2TK  Pfizer Pharma GmbH R                
Müügiloata ravim  1793280 ADRIBLASTINA L01DB01 doksorubitsiin  süstelahuse pulber ja lahusti 50mg 1TK  Actavis Italy S.p.A. R                
Müügiloata ravim  1043064 ADRIBLASTINA PFS L01DB01 doksorubitsiin  süste-/infusioonilahus 2mg 1ml 5ml 1TK  Pfizer Enterprises SARL R       31.07.2015        
Müügiloata ravim  1069736 ADRIBLASTINA PFS L01DB01 doksorubitsiin  süste-/infusioonilahus 2mg 1ml 25ml 1TK  Pfizer Enterprises SARL R       19.11.2015        
Müügiloaga pakend  1617229 AFINITOR L01XE10 everoliimus  tablett 2,5mg 30TK  Novartis Europharm Limited R           Jah
Müügiloaga pakend  1617241 AFINITOR L01XE10 everoliimus  tablett 2,5mg 90TK  Novartis Europharm Limited R           Jah
Müügiloaga pakend  1433281 AFINITOR L01XE10 everoliimus  tablett 5mg 30TK  Novartis Europharm Limited R Jah 796,65   14.10.2020   Jah
Müügiloaga pakend  1471373 AFINITOR L01XE10 everoliimus  tablett 5mg 10TK  Novartis Europharm Limited R           Jah
Müügiloaga pakend  1433304 AFINITOR L01XE10 everoliimus  tablett 5mg 90TK  Novartis Europharm Limited R           Jah
Müügiloaga pakend  1433315 AFINITOR L01XE10 everoliimus  tablett 10mg 30TK  Novartis Europharm Limited R Jah 1593,30   8.10.2020   Jah
Müügiloaga pakend  1471384 AFINITOR L01XE10 everoliimus  tablett 10mg 10TK  Novartis Europharm Limited R           Jah
Müügiloaga pakend  1433337 AFINITOR L01XE10 everoliimus  tablett 10mg 90TK  Novartis Europharm Limited R           Jah
Müügiloaga pakend  1739437 ALECENSA L01XE36 alektiniib  kõvakapsel 150mg 224TK  Roche Registration GmbH R Jah     12.04.2018   Jah
Müügiloaga pakend  1758708 ALECENSA L01XE36 alektiniib  kõvakapsel 150mg 240TK  Roche Registration GmbH R           Jah
Müügiloaga pakend  1187849 ALIMTA L01BA04 pemetrekseed  infusioonilahuse kontsentraadi pulber 500mg 1TK  Eli Lilly Nederland B.V. R     viaal 30.08.2017   Jah
Müügiloaga pakend  1362529 ALIMTA L01BA04 pemetrekseed  infusioonilahuse kontsentraadi pulber 100mg 1TK  Eli Lilly Nederland B.V. R     viaal 8.11.2017   Jah
Müügiloata ravim  1718568 ALKACEL L01AA03 melfalaan  süstelahuse pulber ja lahusti 50mg 1TK  Celon Laboratories Limited R              
Müügiloaga pakend  1006434 ALKERAN L01AA03 melfalaan  süstelahuse pulber ja lahusti 50mg 1TK  Aspen Pharma Trading Limited R     lahusti 10 l 22.01.2020   Jah
Müügiloata ravim  1708770 ALKERAN L01AA03 melfalaan  süstelahuse pulber ja lahusti 50mg 1TK  Pro Concepta Zug AG R     lahusti 10 ml        
Müügiloaga pakend  1004410 ALKERAN L01AA03 melfalaan  õhukese polümeerikattega tablett 2mg 25TK  Aspen Pharma Trading Limited R Jah     25.06.2020   Jah
Müügiloata ravim  1817186 ALPELISIB L01XX65 alpelisiib  õhukese polümeerikattega tablett 50mg 35TK  Novartis Pharma AG R                
Müügiloata ravim  1817197 ALPELISIB L01XX65 alpelisiib  õhukese polümeerikattega tablett 200mg 35TK  Novartis Pharma AG R                
Müügiloaga pakend  1783289 ALUNBRIG L01XE43 brigatiniib  õhukese polümeerikattega tablett 180mg 28TK  Takeda Pharma A/S R       30.06.2020 Jah Jah
Müügiloaga pakend  1783245 ALUNBRIG L01XE43 brigatiniib  õhukese polümeerikattega tablett 90mg 7TK  Takeda Pharma A/S R         Jah Jah
Müügiloaga pakend  1783201 ALUNBRIG L01XE43 brigatiniib  õhukese polümeerikattega tablett 30mg 56TK  Takeda Pharma A/S R         Jah Jah
Müügiloaga pakend  1783267 ALUNBRIG L01XE43 brigatiniib  õhukese polümeerikattega tablett 90mg 30TK  Takeda Pharma A/S R         Jah Jah
Müügiloaga pakend  1783212 ALUNBRIG L01XE43 brigatiniib  õhukese polümeerikattega tablett 30mg 60TK  Takeda Pharma A/S R         Jah Jah
Müügiloata ravim  1781883 ALUNBRIG L01XE43 brigatiniib  tablett 180mg 30TK  Takeda Pharmaceutical Company Limited R                
Müügiloaga pakend  1806870 ALUNBRIG L01XE43 brigatiniib  õhukese polümeerikattega tablett 30mg 28TK  Takeda Pharma A/S R         Jah Jah
Müügiloata ravim  1763490 ALUNBRIG L01XE43 brigatiniib  tablett 30mg 60TK  Takeda Pharmaceutical Company Limited R                
Müügiloaga pakend  1783234 ALUNBRIG L01XE43 brigatiniib  õhukese polümeerikattega tablett 30mg 120TK  Takeda Pharma A/S R         Jah Jah
Müügiloaga pakend  1783256 ALUNBRIG L01XE43 brigatiniib  õhukese polümeerikattega tablett 90mg 28TK  Takeda Pharma A/S R         Jah Jah
Müügiloaga pakend  1783223 ALUNBRIG L01XE43 brigatiniib  õhukese polümeerikattega tablett 30mg 112TK  Takeda Pharma A/S R         Jah Jah
Müügiloaga pakend  1783290 ALUNBRIG L01XE43 brigatiniib  õhukese polümeerikattega tablett 180mg 30TK  Takeda Pharma A/S R         Jah Jah
Müügiloata ravim  1807646 AMCIDINE L01XX01 amsakriin  infusioonilahuse kontsentraat ja lahusti 75mg 1.5ml 1.5ml 6TK  Oncotec Pharma Produktion GmbH R                
Müügiloaga pakend  1552799 AMELUZ L01XD04 aminolevuliinhape  geel 78mg 1g 2g 1TK  Biofrontera Bioscience GmbH R           Jah
Müügiloata ravim  1713103 AMSALYO L01XX01 amsakriin  infusioonilahuse pulber 75mg 5TK  Thissen Laboratories R