Toote liik: Müügiloaga pakend
Ravimi kuuluvus: Inimestel kasutatav ravim
Pakendikood: 1566402
Ravimi nimetus: MEAXIN
Toimeained:
ATC kood: L01EA01
Ravimivorm: õhukese polümeerikattega tablett
Manustamisviis: suukaudne
Ravimi tugevus: 100mg
Kogus pakendis: 90TK
Retseptinõude liik*: Retseptiravim
Toimeaine kuuluvus:  
Lisainfo pakendi kohta:  
Näidustus: Imatiniib on näidustatud: - täiskasvanute ja laste raviks, kellel on esmakordselt diagnoositud Philadelphia kromosoomiga (BCR-ABL, Ph+) krooniline müeloidne leukeemia (KML) ja kelle esmavaliku raviks ei ole luuüdi siirdamine; - kroonilises faasis Ph+ KML täiskasvanute ja laste raviks, kui ravi alfainterferooniga on ebaõnnestunud või kui haigus on akstseleratsioonifaasis või blastses kriisis; - koos kemoteraapiaga täiskasvanute ja laste raviks, kellel on esmakordselt diagnoositud Philadelphia kromosoompositiivne äge lümfoblastleukeemia (Ph+ ALL); - monoteraapiana täiskasvanutel, kellel on retsidiveerunud või refraktaarne Ph+ ALL; - täiskasvanute raviks, kellel on trombotsüütidest pärineva kasvufaktori retseptori (PDGFR) geneetiliste muutustega seotud müelodüsplastilised/müeloproliferatiivsed haigused (MDS/MPD); - täiskasvanute raviks, kellel on kaugelearenenud hüpereosinofiilne sündroom (HES) ja/või krooniline eosinofiilne leukeemia (KEL), FIP1L1-PDGFRalfa geeni muutustega. Imatiniibi mõju luuüdi siirdamise tulemusele ei ole kindlaks tehtud. Imatiniib on näidustatud: - täiskasvanud patsientidel Kit-positiivse (CD 117) mitteopereeritava ja/või metastaseerunud pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori (GIST) raviks; - adjuvantravi täiskasvanud patsientidel, kellel on märkimisväärne risk retsidiivi tekkeks pärast Kit (CD117)-positiivse GIST resektsiooni. Madala või väga madala retsidiivi tekkeriskiga patsiendid ei tohi adjuvantravi saada; - täiskasvanud patsientidel mitteopereeritava protuberantse dermatofibrosarkoomi (PDFS) raviks ja täiskasvanud patsientidele retsidiveerunud ja/või metastaseerunud PDFS raviks, kui operatsioon ei ole soovitatav. Täiskasvanutel ja lastel põhineb imatiniibi efektiivsuse hindamine KML puhul üldisel hematoloogilisel ja tsütogeneetilisel ravivastusel ning progressioonivabal elulemusel, Ph+ ALL, MDS/MPD puhul hematoloogilisel ja tsütogeneetilisel ravivastusel, HES/KEL puhul hematoloogilisel ravivastusel ning täiskasvanud patsientidel objektiivse ravivastuse määral mitteopereeritava ja/või metastaseerunud GIST ja protuberantse dermatofibrosarkoomiga (PDFS) täiskasvanud patsientidel ning retsidiivivabal elulemusel GIST adjuvantravi korral. Imatiniibi kasutamise kogemused PDGFR geneetiliste muutustega MDS/MPD patsientidel on väga vähesed. Välja arvatud äsja diagnoositud kroonilises faasis KML puhul, puuduvad kontrollrühmaga uuringud, mis näitaksid, et raviga kaasneks kliiniline kasu või elulemuse paranemine nende haiguste korral.
Turvaelemendid: Jah
Ravimi omaduste kokkuvõte (SPC):  ( viimati uuendatud 31. märts 2022)
Pakendi infoleht (PIL): EST  ( viimati uuendatud 31. märts 2022)
Pakendi märgistus:  ( viimati uuendatud 31. märts 2022)
Viimati Eestisse toodud: Pole kunagi Eestisse toodud
Müügiloa hoidja: KRKA, d.d., Novo mesto 
Müügiloa number: 809513 
Müügiloa kehtivuse algus: 4. märts 2013 
Müügiloa kehtivuse lõpp: Tähtajatu 
Müügiloa menetluse liik: Detsentraalne 
Piirhind:   
Piirhinnaalune:   
APD piirhind:   
Sisestamise/muutmise kuupäev: 31. märts 2022
Retseptinõude liik* - ravimi kuuluvus käsimüügi- või retseptiravimite hulka.

Acrobat Readeri saad endale alla laadida siit