Toote liik: Müügiloaga pakend
Ravimi kuuluvus: Inimestel kasutatav ravim
Pakendikood: 1472149
Ravimi nimetus: CLOPIDOGREL KRKA
Toimeained:
ATC kood: B01AC04
Ravimivorm: õhukese polümeerikattega tablett
Manustamisviis: suukaudne
Ravimi tugevus: 75mg
Kogus pakendis: 120TK
Retseptinõude liik*: Retseptiravim
Toimeaine kuuluvus:  
Lisainfo pakendi kohta:  
Näidustus: Aterotrombootiliste haigusjuhtude sekundaarne preventsioon Klopidogreel on näidustatud: - müokardiinfarkti (tekkinud mõni päev kuni 35 päeva tagasi), ajuinfarkti (tekkinud 7 päeva kuni 6 kuud tagasi) või perifeersete arterite kindlakstehtud haigusega täiskasvanud patsientidele. - ägeda koronaarsündroomiga täiskasvanud patsientidele: - ST-segmendi elevatsioonita ägeda koronaarsündroomi korral (ebastabiilne stenokardia või Q-sakita müokardiinfarkt), k.a patsiendid, kellele paigaldatakse veresoonde võrktoru (koronaarstent) perkutaanse koronaarse interventsiooni käigus; kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega. - ST-segmendi elevatsiooniga ägeda müokardi infarkti korral kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappegafarmakoteraapiat saavatel patsientidel, kellele on näidustatud trombolüütiline ravi. Mõõduka kuni kõrge riskiga transitoorse ajuisheemiaga või väikse ajuinfarktiga patsiendid Klopidogreel kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega on näidustatud: - Mõõduka kuni kõrge riskiga (ABCD2(1) skoor =>4) transitoorse ajuisheemiaga või väikse ajuinfarktiga (NIHSS(2)=<3) täiskasvanud patsientidele 24 tunni jooksul pärast tarnsitoorse ajuisheemia või väikse ajuinfarkti juhtu. Aterotrombootiliste ja trombemboolsete haigusjuhtude ärahoidmine südamekodade virvenduse korral Klopidogreel on näidustatud kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappegaaterotrombootiliste ja trombemboolsete haigusjuhtude, k.a insuldi ärahoidmiseks südamekodade virvendusega täiskasvanud patsientidel, kellel on vähemalt üks vaskulaarsete haigusjuhtude riskifaktor, ravi K-vitamiini antagonistidega ei ole sobiv ja veritsusoht on madal. Lisainformatsiooni vt lõik 5.1.
Turvaelemendid: Jah
Ravimi omaduste kokkuvõte (SPC):
Pakendi infoleht (PIL): EST
Pakendi märgistus:  
Viimati Eestisse toodud: Pole kunagi Eestisse toodud
Müügiloa hoidja: KRKA, d.d., Novo mesto 
Müügiloa number: EU/1/09/556 
Müügiloa kehtivuse algus: 23. september 2009 
Müügiloa kehtivuse lõpp: Tähtajatu 
Müügiloa menetluse liik: Tsentraalne registreerimine 
Piirhind:   
Piirhinnaalune:   
APD piirhind:   
Sisestamise/muutmise kuupäev: 11. juuni 2021
Retseptinõude liik* - ravimi kuuluvus käsimüügi- või retseptiravimite hulka.

Acrobat Readeri saad endale alla laadida siit