Toote liik: Müügiloaga ravim
Ravimi kuuluvus: Inimestel kasutatav ravim
Ravimi nimetus: EZOLETA
Toimeained:
ATC kood: C10AX09
Ravimivorm: tablett
Ravimi tugevus: 10mg
Retseptinõude liik*: Retseptiravim
Ravimiomaduste kokkuvõte (SPC) :  ( viimati uuendatud 18. jaanuar 2023)
Pakendi infoleht (PIL) : EST  ( viimati uuendatud 18. jaanuar 2023)
Pakendi märgistus:  ( viimati uuendatud 18. jaanuar 2023)
Näidustus: Primaarne hüperkolesteroleemia Esetimiibi koosmanustamine HMG-CoA reduktaasi inhibiitoriga (statiin) on näidustatud lisaks dieedile primaarse (perekondliku ja mitteperekondliku heterosügootse) hüperkolesteroleemiaga patsientide raviks, kui ainult statiini kasutamisega ei saavutata piisavat tulemust. Esetimiibi monoteraapia on näidustatud lisaks dieedile nendele primaarse (perekondliku ja mitteperekondliku heterosügootse) hüperkolesteroleemiaga patsientidele, kellele ei sobi või kes ei talu statiini. Kardiovaskulaarsete juhtumite ennetamine Estetimiib on näidustatud kardiovaskulaarsete juhtumite riski vähendamiseks südame isheemiatõvega ja anamneesis ägeda koronaarsündroomiga patsientidele, lisatuna käimasolevale statiinravile või alustatuna samaaegselt statiini manustamisega. Homosügootne perekondlik hüperkolesteroleemia (HoPH) Esetimiib manustatuna koos statiiniga on näidustatud lisaks dieedile HoPH-ga patsientide raviks. Patsiendid võivad saada ka muud täiendavat ravi (nt LDL aferees). Homosügootne sitosteroleemia (fütosteroleemia) Esetimiib on näidustatud lisaks dieedile homosügootse perekondliku sitosteroleemiaga patsientidele.
Turvaelemendid: Jah
Müügiloa hoidja: KRKA, d.d., Novo mesto 
Müügiloa number: 661009 
Müügiloa kehtivuse algus: 22. detsember 2009 
Müügiloa kehtivuse lõpp: Tähtajatu 
Müügiloa menetluse liik: Vastastikuse tunnustamise alusel 
Avalik hinnanguaruanne koos riskijuhtimiskava kokkuvõttega :   
Kirjeldus Lisatingimus
Perearsti õel on õigus välja kirjutada Välja arvatud esmane retsept
Pakendikood Ravimi nimetus Ravimivorm Pakend Retseptinõue Soodustus Piirhind Viimati sisseveetud PƤritolumaa Pakendi lisainfo
1422313  EZOLETA  tablett  10mg 10TK           
1422324  EZOLETA  tablett  10mg 14TK           
1422335  EZOLETA  tablett  10mg 28TK  50% 100% 90% 75%  12,88  17.01.2023     
1422346  EZOLETA  tablett  10mg 30TK           
1422357  EZOLETA  tablett  10mg 50TK           
1422368  EZOLETA  tablett  10mg 56TK           
1422379  EZOLETA  tablett  10mg 60TK           
1422380  EZOLETA  tablett  10mg 90TK           
1422391  EZOLETA  tablett  10mg 98TK           
1422403  EZOLETA  tablett  10mg 100TK           
Retseptinõude liik* - ravimi kuuluvus käsimüügi- või retseptiravimite hulka.

Acrobat Readeri saad endale alla laadida siit