Toote liik: Müügiloaga ravim
Ravimi kuuluvus: Inimestel kasutatav ravim
Ravimi nimetus: BOSULIF
Toimeained:
ATC kood: L01XE14
Ravimivorm: õhukese polümeerikattega tablett
Ravimi tugevus: 500mg
Retseptinõude liik*: Retseptiravim
Ravimiomaduste kokkuvõte (SPC) :
Pakendi infoleht (PIL) : EST
Pakendi märgistus:  
Näidustus: Bosulif on näidustatud täiskasvanud patsientide raviks, kellel on - esmakordselt diagnoositud kroonilises faasis (KF) Philadelphia kromosoom-positiivne krooniline müeloidne leukeemia (Ph+ KML); - KF, aktseleratsiooni faasis (AF) ja blastses faasis (BF) Ph+ KML, mida varem raviti ühe või enama türosiini kinaasi inhibiitoriga (TKI) ja kelle jaoks imatiniib, nilotiniib või dasatiniib ei ole sobivad ravivalikud.
Turvaelemendid: Jah
: Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet. Patsientidel ja tervishoiutöötajatel on tungivalt soovitatav teavitada selle ravimi kõikidest võimalikest kõrvaltoimetest Ravimiametit
Müügiloa hoidja: Pfizer Europe MA EEIG 
Müügiloa number: EU/1/13/818 
Müügiloa kehtivuse algus: 27. märts 2013 
Müügiloa kehtivuse lõpp: 2. aprill 2021 
Müügiloa menetluse liik: Tsentraalne registreerimine 
Avalik hinnanguaruanne koos riskijuhtimiskava kokkuvõttega :   
Pakendikood Ravimi nimetus Ravimivorm Pakend Retseptinõue Soodustus Piirhind Viimati sisseveetud Pakendi lisainfo
1612077  BOSULIF  õhukese polümeerikattega tablett  500mg 28TK  100%    17.09.2020   
1612088  BOSULIF  õhukese polümeerikattega tablett  500mg 30TK         
Retseptinõude liik* - ravimi kuuluvus käsimüügi- või retseptiravimite hulka.

Acrobat Readeri saad endale alla laadida siit