Toote liik: Müügiloaga ravim
Ravimi kuuluvus: Inimestel kasutatav ravim
Ravimi nimetus: CLOPIDOGREL KRKA
Toimeained:
ATC kood: B01AC04
Ravimivorm: õhukese polümeerikattega tablett
Ravimi tugevus: 75mg
Retseptinõude liik*: Retseptiravim
Ravimiomaduste kokkuvõte (SPC) :
Pakendi infoleht (PIL) : EST
Pakendi märgistus:  
Näidustus: Aterotrombootiliste haigusjuhtude sekundaarne preventsioon Klopidogreel on näidustatud: - müokardiinfarkti (tekkinud mõni päev kuni 35 päeva tagasi), ajuinfarkti (tekkinud 7 päeva kuni 6 kuud tagasi) või perifeersete arterite kindlakstehtud haigusega täiskasvanud patsientidele. - ägeda koronaarsündroomiga täiskasvanud patsientidele: - ST-segmendi elevatsioonita ägeda koronaarsündroomi korral (ebastabiilne stenokardia või Q-sakita müokardiinfarkt), k.a patsiendid, kellele paigaldatakse veresoonde võrktoru (koronaarstent) perkutaanse koronaarse interventsiooni käigus; kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega. - ST-segmendi elevatsiooniga ägeda müokardi infarkti korral kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappegafarmakoteraapiat saavatel patsientidel, kellele on näidustatud trombolüütiline ravi. Mõõduka kuni kõrge riskiga transitoorse ajuisheemiaga või väikse ajuinfarktiga patsiendid Klopidogreel kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega on näidustatud: - Mõõduka kuni kõrge riskiga (ABCD2(1) skoor =>4) transitoorse ajuisheemiaga või väikse ajuinfarktiga (NIHSS(2)=<3) täiskasvanud patsientidele 24 tunni jooksul pärast tarnsitoorse ajuisheemia või väikse ajuinfarkti juhtu. Aterotrombootiliste ja trombemboolsete haigusjuhtude ärahoidmine südamekodade virvenduse korral Klopidogreel on näidustatud kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappegaaterotrombootiliste ja trombemboolsete haigusjuhtude, k.a insuldi ärahoidmiseks südamekodade virvendusega täiskasvanud patsientidel, kellel on vähemalt üks vaskulaarsete haigusjuhtude riskifaktor, ravi K-vitamiini antagonistidega ei ole sobiv ja veritsusoht on madal. Lisainformatsiooni vt lõik 5.1.
Turvaelemendid: Jah
Müügiloa hoidja: KRKA, d.d., Novo mesto 
Müügiloa number: EU/1/09/556 
Müügiloa kehtivuse algus: 23. september 2009 
Müügiloa kehtivuse lõpp: Tähtajatu 
Müügiloa menetluse liik: Tsentraalne registreerimine 
Avalik hinnanguaruanne koos riskijuhtimiskava kokkuvõttega :   
Pakendikood Ravimi nimetus Ravimivorm Pakend Retseptinõue Soodustus Piirhind Viimati sisseveetud Pakendi lisainfo
1448423  CLOPIDOGREL KRKA  õhukese polümeerikattega tablett  75mg 7TK         
1448434  CLOPIDOGREL KRKA  õhukese polümeerikattega tablett  75mg 14TK         
1448445  CLOPIDOGREL KRKA  õhukese polümeerikattega tablett  75mg 28TK         
1448456  CLOPIDOGREL KRKA  õhukese polümeerikattega tablett  75mg 30TK         
1448467  CLOPIDOGREL KRKA  õhukese polümeerikattega tablett  75mg 50TK         
1448478  CLOPIDOGREL KRKA  õhukese polümeerikattega tablett  75mg 56TK         
1448489  CLOPIDOGREL KRKA  õhukese polümeerikattega tablett  75mg 84TK  100% 90% 75% 50%  10,08  28.11.2022   
1448490  CLOPIDOGREL KRKA  õhukese polümeerikattega tablett  75mg 90TK         
1448502  CLOPIDOGREL KRKA  õhukese polümeerikattega tablett  75mg 100TK         
1472138  CLOPIDOGREL KRKA  õhukese polümeerikattega tablett  75mg 60TK         
1472149  CLOPIDOGREL KRKA  õhukese polümeerikattega tablett  75mg 120TK         
1791659  CLOPIDOGREL KRKA  õhukese polümeerikattega tablett  75mg 112TK         
Retseptinõude liik* - ravimi kuuluvus käsimüügi- või retseptiravimite hulka.

Acrobat Readeri saad endale alla laadida siit