Mis on ravimiregistri eesmärk?

Registri pidamise eesmärk on võimaldada Eesti Vabariigis müügil olevate ravimite ja Eesti Haigekassa poolt kompenseeritavate eritoitude ning toidulisandite kõigi pakendite üheselt mõistetavat defineerimist Eesti tervishoiu infosüsteemides, täpset teabevahetust ja arvepidamist nimetatud ravimite ja toodete pakendite üle.

Mis on pakendikood?

Pakendikood on 7-kohaline numbrite kombinatsioon, mis identifitseerib üheselt ravimipakendi. 6 numbrit ning kontrollnumber, mis on eelneva 6 numbri ristsumma viimane number. Nt. kood on 1152346, 1+1+5+2+3+4=16, seega on kontrollnumbriks 6 ning lõplikuks  koodiks on 1152346.