Näita korraga kirjet     

Päringu tulemusena kuvatakse ravimi põhiandmed ning viited ravimiinfo lehtedele. Detailsema info saamiseks vajuta ravimi nimetusele.
Toote liik Pakendikood Ravimi nimetus ATC Toimeained Ravimivorm Pakend Tootja /müügiloa hoidja Retseptinõue Soodustused Piirhind Pakendi lisainfo Viimati Eestisse toodud Ravimiinfo Ohutus-meede Turvaelemendid
Tervishoiu töötajale Patsiendile
Müügiloata ravim  1713798 54767414MMY4001 L01FC01 daratumumab  infusioonilahuse kontsentraat 20mg 1ml 20ml 4TK  Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG R                
Müügiloaga pakend  1069433 5-FLUOROURACIL "EBEWE" L01BC02 fluorouratsiil  süste-/infusioonilahus 50mg 1ml 20ml 5TK  Sandoz Pharmaceuticals d.d. R       26.04.2007 Jah Jah
Müügiloaga pakend  1069400 5-FLUOROURACIL "EBEWE" L01BC02 fluorouratsiil  süste-/infusioonilahus 50mg 1ml 10ml 1TK  Sandoz Pharmaceuticals d.d. R       30.12.2011 Jah Jah
Müügiloaga pakend  1069422 5-FLUOROURACIL "EBEWE" L01BC02 fluorouratsiil  süste-/infusioonilahus 50mg 1ml 100ml 1TK  Sandoz Pharmaceuticals d.d. R       02.11.2021 Jah Jah
Müügiloaga pakend  1069411 5-FLUOROURACIL "EBEWE" L01BC02 fluorouratsiil  süste-/infusioonilahus 50mg 1ml 20ml 1TK  Sandoz Pharmaceuticals d.d. R       15.02.2012 Jah Jah
Müügiloaga pakend  1136540 5-FLUOROURACIL "EBEWE" L01BC02 fluorouratsiil  süste-/infusioonilahus 50mg 1ml 5ml 5TK  Sandoz Pharmaceuticals d.d. R       26.04.2007 Jah Jah
Müügiloaga pakend  1150018 5-FLUOROURACIL "EBEWE" L01BC02 fluorouratsiil  süste-/infusioonilahus 50mg 1ml 10ml 5TK  Sandoz Pharmaceuticals d.d. R       09.07.2010 Jah Jah
Müügiloaga pakend  1021778 5-FLUOROURACIL "EBEWE" L01BC02 fluorouratsiil  süste-/infusioonilahus 50mg 1ml 5ml 1TK  Sandoz Pharmaceuticals d.d. R       21.01.2011 Jah Jah
Müügiloaga pakend  1860140 ABECMA L01XX87 idekabtageenvikleutseel  infusioonidispersioon 1TK  Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG R           Jah
Müügiloaga pakend  1846852 ABEVMY L01FG01 bevatsizumab  infusioonilahuse kontsentraat 25mg 1ml 4ml 5TK  Mylan IRE Healthcare Limited R           Jah
Müügiloaga pakend  1846841 ABEVMY L01FG01 bevatsizumab  infusioonilahuse kontsentraat 25mg 1ml 4ml 1TK  Mylan IRE Healthcare Limited R           Jah
Müügiloaga pakend  1846885 ABEVMY L01FG01 bevatsizumab  infusioonilahuse kontsentraat 25mg 1ml 16ml 3TK  Mylan IRE Healthcare Limited R           Jah
Müügiloaga pakend  1846863 ABEVMY L01FG01 bevatsizumab  infusioonilahuse kontsentraat 25mg 1ml 16ml 1TK  Mylan IRE Healthcare Limited R           Jah
Müügiloaga pakend  1846874 ABEVMY L01FG01 bevatsizumab  infusioonilahuse kontsentraat 25mg 1ml 16ml 2TK  Mylan IRE Healthcare Limited R           Jah
Müügiloaga pakend  1847325 ABIRATERONE ACCORD L02BX03 abirateroon  tablett 250mg 120TK  Accord Healthcare S.L.U. R           Jah
Müügiloaga pakend  1847426 ABIRATERONE ACCORD L02BX03 abirateroon  tablett 500mg 60TK  Accord Healthcare S.L.U. R     üksikannuseline blister     Jah
Müügiloaga pakend  1847415 ABIRATERONE ACCORD L02BX03 abirateroon  tablett 500mg 56TK  Accord Healthcare S.L.U. R     üksikannuseline blister     Jah
Müügiloata ravim  1553442 ABIRATERONE ACETATE L02BX03 abirateroon  tablett 250mg 120TK  Janssen-Cilag International N.V. R                
Müügiloaga pakend  1801044 ABIRATERONE G.L. PHARMA L02BX03 abirateroon  õhukese polümeerikattega tablett 500mg 56TK  G.L. Pharma GmbH R           Jah
Müügiloaga pakend  1801055 ABIRATERONE G.L. PHARMA L02BX03 abirateroon  õhukese polümeerikattega tablett 500mg 60TK  G.L. Pharma GmbH R           Jah
Müügiloaga pakend  1856123 ABIRATERONE KRKA L02BX03 abirateroon  õhukese polümeerikattega tablett 500mg 56TK  KRKA, d.d., Novo mesto R     taskublister     Jah
Müügiloaga pakend  1856101 ABIRATERONE KRKA L02BX03 abirateroon  õhukese polümeerikattega tablett 500mg 56TK  KRKA, d.d., Novo mesto R           Jah
Müügiloaga pakend  1856112 ABIRATERONE KRKA L02BX03 abirateroon  õhukese polümeerikattega tablett 500mg 60TK  KRKA, d.d., Novo mesto R           Jah
Müügiloaga pakend  1801011 ABIRATERONE NORAMEDA L02BX03 abirateroon  õhukese polümeerikattega tablett 500mg 56TK  UAB Norameda R           Jah
Müügiloaga pakend  1801022 ABIRATERONE NORAMEDA L02BX03 abirateroon  õhukese polümeerikattega tablett 500mg 60TK  UAB Norameda R           Jah
Müügiloaga pakend  1801673 ABIRATERONE RICHTER L02BX03 abirateroon  õhukese polümeerikattega tablett 500mg 60TK  Gedeon Richter Plc. R           Jah
Müügiloaga pakend  1806937 ABIRATERONE SANDOZ L02BX03 abirateroon  õhukese polümeerikattega tablett 500mg 112TK  Sandoz Pharmaceuticals d.d. R           Jah
Müügiloaga pakend  1806915 ABIRATERONE SANDOZ L02BX03 abirateroon  õhukese polümeerikattega tablett 500mg 60TK  Sandoz Pharmaceuticals d.d. R           Jah
Müügiloaga pakend  1806926 ABIRATERONE SANDOZ L02BX03 abirateroon  õhukese polümeerikattega tablett 500mg 84TK  Sandoz Pharmaceuticals d.d. R           Jah
Müügiloaga pakend  1806904 ABIRATERONE SANDOZ L02BX03 abirateroon  õhukese polümeerikattega tablett 500mg 56TK  Sandoz Pharmaceuticals d.d. R           Jah
Müügiloaga pakend  1814723 ABIRATERONE SANDOZ L02BX03 abirateroon  õhukese polümeerikattega tablett 1000mg 60TK  Sandoz Pharmaceuticals d.d. R           Jah
Müügiloaga pakend  1814712 ABIRATERONE SANDOZ L02BX03 abirateroon  õhukese polümeerikattega tablett 1000mg 30TK  Sandoz Pharmaceuticals d.d. R           Jah
Müügiloaga pakend  1814701 ABIRATERONE SANDOZ L02BX03 abirateroon  õhukese polümeerikattega tablett 1000mg 28TK  Sandoz Pharmaceuticals d.d. R           Jah
Müügiloaga pakend  1814734 ABIRATERONE SANDOZ L02BX03 abirateroon  õhukese polümeerikattega tablett 1000mg 84TK  Sandoz Pharmaceuticals d.d. R           Jah
Müügiloaga pakend  1845187 ABIRATERONE SANDOZ L02BX03 abirateroon  õhukese polümeerikattega tablett 1000mg 56TK  Sandoz Pharmaceuticals d.d. R           Jah
Müügiloaga pakend  1845198 ABIRATERONE SANDOZ L02BX03 abirateroon  õhukese polümeerikattega tablett 1000mg 90TK  Sandoz Pharmaceuticals d.d. R           Jah
Müügiloaga pakend  1829998 ABIRATERONE ZENTIVA L02BX03 abirateroon  õhukese polümeerikattega tablett 500mg 60TK  Zentiva k.s. R           Jah
Müügiloaga pakend  1829987 ABIRATERONE ZENTIVA L02BX03 abirateroon  õhukese polümeerikattega tablett 500mg 56TK  Zentiva k.s. R           Jah
Müügiloaga pakend  1865145 ABIRATERONE ZENTIVA L02BX03 abirateroon  õhukese polümeerikattega tablett 500mg 120TK  Zentiva k.s. R           Jah
Müügiloaga pakend  1827941 ABIRATERONE VIASANA L02BX03 abirateroon  õhukese polümeerikattega tablett 500mg 56TK  UAB Viasana R           Jah
Müügiloaga pakend  1827952 ABIRATERONE VIASANA L02BX03 abirateroon  õhukese polümeerikattega tablett 500mg 60TK  UAB Viasana R           Jah
Müügiloata ravim  1840553 ABL001 L01EA06 astsiminiib  õhukese polümeerikattega tablett 40mg 30TK  Novartis Pharma AG R                
Müügiloaga pakend  1636309 ABRAXANE L01CD01 paklitakseel  infusioonidispersiooni pulber 250mg 1TK  Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG R           Jah
Müügiloaga pakend  1342998 ABRAXANE L01CD01 paklitakseel  infusioonidispersiooni pulber 100mg 1TK  Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG R       18.01.2022   Jah
Müügiloaga pakend  1706408 ACCOFIL L03AA02 filgrastiim  süste-/infusioonilahus süstlis 480mcg 0.5ml 0.5ml 10TK  Accord Healthcare S.L.U. R           Jah
Müügiloaga pakend  1664872 ACCOFIL L03AA02 filgrastiim  süste-/infusioonilahus süstlis 480mcg 0.5ml 0.5ml 5TK  Accord Healthcare S.L.U. R       25.04.2022   Jah
Müügiloaga pakend  1735848 ACCOFIL L03AA02 filgrastiim  süste-/infusioonilahus süstlis 480mcg 0.5ml 0.5ml 7TK  Accord Healthcare S.L.U. R           Jah
Müügiloaga pakend  1664861 ACCOFIL L03AA02 filgrastiim  süste-/infusioonilahus süstlis 480mcg 0.5ml 0.5ml 1TK  Accord Healthcare S.L.U. R       21.11.2016   Jah
Müügiloaga pakend  1706396 ACCOFIL L03AA02 filgrastiim  süste-/infusioonilahus süstlis 480mcg 0.5ml 0.5ml 3TK  Accord Healthcare S.L.U. R           Jah
Müügiloaga pakend  1706374 ACCOFIL L03AA02 filgrastiim  süste-/infusioonilahus süstlis 300mcg 0.5ml 0.5ml 10TK  Accord Healthcare S.L.U. R           Jah