Näita korraga kirjet     

Päringu tulemusena kuvatakse ravimi põhiandmed ning viited ravimiinfo lehtedele. Detailsema info saamiseks vajuta ravimi nimetusele.

Otsingutulemustes on ravimeid millel esineb tarneraskuseid. Tähistatud punase taustaga.
Toote liik Pakendikood Ravimi nimetus ATC Toimeained Ravimivorm Pakend Tootja /müügiloa hoidja Retseptinõue Soodustused Piirhind Pakendi lisainfo Viimati Eestisse toodud Ravimiinfo Ohutus-meede Turvaelemendid
Tervishoiu töötajale Patsiendile
Müügiloata ravim  1713798 54767414MMY4001 L01FC01 daratumumab  infusioonilahuse kontsentraat 20mg 1ml 20ml 4TK  Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG R                
Müügiloaga pakend  1069433 5-FLUOROURACIL "EBEWE" L01BC02 fluorouratsiil  süste-/infusioonilahus 50mg 1ml 20ml 5TK  Sandoz Pharmaceuticals d.d. R       26.04.2007   Jah
Müügiloaga pakend  1069400 5-FLUOROURACIL "EBEWE" L01BC02 fluorouratsiil  süste-/infusioonilahus 50mg 1ml 10ml 1TK  Sandoz Pharmaceuticals d.d. R       30.12.2011   Jah
Müügiloaga pakend  1069422 5-FLUOROURACIL "EBEWE" L01BC02 fluorouratsiil  süste-/infusioonilahus 50mg 1ml 100ml 1TK  Sandoz Pharmaceuticals d.d. R       08.09.2022   Jah
Müügiloaga pakend  1069411 5-FLUOROURACIL "EBEWE" L01BC02 fluorouratsiil  süste-/infusioonilahus 50mg 1ml 20ml 1TK  Sandoz Pharmaceuticals d.d. R       15.02.2012   Jah
Müügiloaga pakend  1136540 5-FLUOROURACIL "EBEWE" L01BC02 fluorouratsiil  süste-/infusioonilahus 50mg 1ml 5ml 5TK  Sandoz Pharmaceuticals d.d. R       26.04.2007   Jah
Müügiloaga pakend  1150018 5-FLUOROURACIL "EBEWE" L01BC02 fluorouratsiil  süste-/infusioonilahus 50mg 1ml 10ml 5TK  Sandoz Pharmaceuticals d.d. R       09.07.2010   Jah
Müügiloaga pakend  1021778 5-FLUOROURACIL "EBEWE" L01BC02 fluorouratsiil  süste-/infusioonilahus 50mg 1ml 5ml 1TK  Sandoz Pharmaceuticals d.d. R       21.01.2011   Jah
Müügiloata ravim  1860140 ABECMA L01XX87 idekabtageenvikleutseel  infusioonidispersioon 1TK  Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG R             Jah  
Müügiloaga pakend  1846852 ABEVMY L01FG01 bevatsizumab  infusioonilahuse kontsentraat 25mg 1ml 4ml 5TK  Mylan IRE Healthcare Limited R           Jah
Müügiloaga pakend  1846841 ABEVMY L01FG01 bevatsizumab  infusioonilahuse kontsentraat 25mg 1ml 4ml 1TK  Mylan IRE Healthcare Limited R           Jah
Müügiloaga pakend  1846885 ABEVMY L01FG01 bevatsizumab  infusioonilahuse kontsentraat 25mg 1ml 16ml 3TK  Mylan IRE Healthcare Limited R           Jah
Müügiloaga pakend  1846863 ABEVMY L01FG01 bevatsizumab  infusioonilahuse kontsentraat 25mg 1ml 16ml 1TK  Mylan IRE Healthcare Limited R           Jah
Müügiloaga pakend  1846874 ABEVMY L01FG01 bevatsizumab  infusioonilahuse kontsentraat 25mg 1ml 16ml 2TK  Mylan IRE Healthcare Limited R           Jah
Müügiloata ravim  1840553 ABL001 L01EA06 astsiminiib  õhukese polümeerikattega tablett 40mg 30TK  Novartis Pharma AG R                
Müügiloaga pakend  1636309 ABRAXANE L01CD01 paklitakseel  infusioonidispersiooni pulber 250mg 1TK  Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG R           Jah
Müügiloaga pakend  1342998 ABRAXANE L01CD01 paklitakseel  infusioonidispersiooni pulber 100mg 1TK  Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG R       18.01.2022   Jah
Müügiloata ravim  1848731 ACTIKERALL L01BC82 fluorouratsiil +salitsüülhape  nahalahus 5mg +100mg 1g 25ml 1TK  ALMIRALL HERMAL GmbH R     müügiloata pakend          
Müügiloaga pakend  1552014 ACTIKERALL L01BC82 fluorouratsiil +salitsüülhape  nahalahus 5mg +100mg 1g 25ml 1TK  ALMIRALL HERMAL GmbH R           Jah
Müügiloaga pakend  1597967 ADCETRIS L01FX05 brentuksimabvedotiin  infusioonilahuse kontsentraadi pulber 50mg 1TK  Takeda Pharma A/S R       31.10.2022   Jah
Müügiloata ravim  1782424 ADRIAMYCIN L01DB01 doksorubitsiin  süstelahuse pulber 50mg 1TK  Actavis Italy S.p.A. R                
Müügiloata ravim  1793077 ADRIBLASTIN RD L01DB01 doksorubitsiin  süstelahuse pulber 50mg 2TK  Pfizer Pharma GmbH R                
Müügiloata ravim  1793280 ADRIBLASTINA L01DB01 doksorubitsiin  süstelahuse pulber ja lahusti 50mg 1TK  Actavis Italy S.p.A. R                
Müügiloata ravim  1043064 ADRIBLASTINA PFS L01DB01 doksorubitsiin  süste-/infusioonilahus 2mg 1ml 5ml 1TK  Pfizer Enterprises SARL R       31.07.2015        
Müügiloata ravim  1069736 ADRIBLASTINA PFS L01DB01 doksorubitsiin  süste-/infusioonilahus 2mg 1ml 25ml 1TK  Pfizer Enterprises SARL R       19.11.2015        
Müügiloaga pakend  1617229 AFINITOR L01EG02 everoliimus  tablett 2,5mg 30TK  Novartis Europharm Limited R           Jah
Müügiloaga pakend  1617241 AFINITOR L01EG02 everoliimus  tablett 2,5mg 90TK  Novartis Europharm Limited R           Jah
Müügiloaga pakend  1433281 AFINITOR L01EG02 everoliimus  tablett 5mg 30TK  Novartis Europharm Limited R Jah 719,70   28.11.2022   Jah
Müügiloaga pakend  1471373 AFINITOR L01EG02 everoliimus  tablett 5mg 10TK  Novartis Europharm Limited R           Jah
Müügiloaga pakend  1433304 AFINITOR L01EG02 everoliimus  tablett 5mg 90TK  Novartis Europharm Limited R           Jah
Müügiloaga pakend  1433315 AFINITOR L01EG02 everoliimus  tablett 10mg 30TK  Novartis Europharm Limited R Jah 1439,40   11.11.2022   Jah
Müügiloaga pakend  1471384 AFINITOR L01EG02 everoliimus  tablett 10mg 10TK  Novartis Europharm Limited R           Jah
Müügiloaga pakend  1433337 AFINITOR L01EG02 everoliimus  tablett 10mg 90TK  Novartis Europharm Limited R           Jah
Müügiloaga pakend  1739437 ALECENSA L01ED03 alektiniib  kõvakapsel 150mg 224TK  Roche Registration GmbH R Jah     30.09.2021   Jah
Müügiloaga pakend  1758708 ALECENSA L01ED03 alektiniib  kõvakapsel 150mg 240TK  Roche Registration GmbH R           Jah
Müügiloaga pakend  1187849 ALIMTA L01BA04 pemetrekseed  infusioonilahuse kontsentraadi pulber 500mg 1TK  Eli Lilly Nederland B.V. R     viaal 30.08.2017   Jah
Müügiloaga pakend  1362529 ALIMTA L01BA04 pemetrekseed  infusioonilahuse kontsentraadi pulber 100mg 1TK  Eli Lilly Nederland B.V. R     viaal 08.11.2017   Jah
Müügiloata ravim  1718568 ALKACEL L01AA03 melfalaan  süstelahuse pulber ja lahusti 50mg 1TK  Celon Laboratories Limited R              
Müügiloaga pakend  1006434 ALKERAN L01AA03 melfalaan  süstelahuse pulber ja lahusti 50mg 1TK  Aspen Pharma Trading Limited R     lahusti 10 l 27.05.2022   Jah
Müügiloata ravim  1708770 ALKERAN L01AA03 melfalaan  süstelahuse pulber ja lahusti 50mg 1TK  Pro Concepta Zug AG R     lahusti 10 ml        
Müügiloaga pakend  1004410 ALKERAN L01AA03 melfalaan  õhukese polümeerikattega tablett 2mg 25TK  Aspen Pharma Trading Limited R Jah     23.11.2022   Jah
Müügiloata ravim  1817186 ALPELISIB L01EM03 alpelisiib  õhukese polümeerikattega tablett 50mg 35TK  Novartis Pharma AG R                
Müügiloata ravim  1817197 ALPELISIB L01EM03 alpelisiib  õhukese polümeerikattega tablett 200mg 35TK  Novartis Pharma AG R                
Müügiloaga pakend  1783289 ALUNBRIG L01ED04 brigatiniib  õhukese polümeerikattega tablett 180mg 28TK  Takeda Pharma A/S R Jah     24.11.2022 Jah Jah
Müügiloaga pakend  1783245 ALUNBRIG L01ED04 brigatiniib  õhukese polümeerikattega tablett 90mg 7TK  Takeda Pharma A/S R         Jah Jah
Müügiloaga pakend  1783201 ALUNBRIG L01ED04 brigatiniib  õhukese polümeerikattega tablett 30mg 56TK  Takeda Pharma A/S R         Jah Jah
Müügiloaga pakend  1783267 ALUNBRIG L01ED04 brigatiniib  õhukese polümeerikattega tablett 90mg 30TK  Takeda Pharma A/S R         Jah Jah
Müügiloaga pakend  1783212 ALUNBRIG L01ED04 brigatiniib  õhukese polümeerikattega tablett 30mg 60TK  Takeda Pharma A/S R         Jah Jah
Müügiloata ravim  1781883 ALUNBRIG L01ED04 brigatiniib  tablett 180mg 30TK  Takeda Pharmaceutical Company Limited R                
Müügiloaga pakend  1806870 ALUNBRIG L01ED04 brigatiniib  õhukese polümeerikattega tablett 30mg 28TK  Takeda Pharma A/S R Jah     30.06.2022 Jah Jah