HUM Humaanravim
Retseptiravim

Soodustustega


Turvaelementidega
ATC kood
Ravimivorm
õhukese polümeerikattega tablett
Tugevus
10mg+10mg

Näidustus ja piirangud

Primaarne hüperkolesteroleemia/homosügootne perekondlik hüperkolesteroleemia Primaarse hüperkolesteroleemia (heterosügootne perekondlik ja mitteperekondlik) või homosügootse perekondliku hüperkolesteroleemia ravi täiskasvanutel, lisaks dieedile ja teistele mittefarmakoloogilistele meetmetele (nt kehaline aktiivsus, kehakaalu vähenemine), kellel samade toimeainete samaaegne manustamine eraldi preparaatidena kombinatsioonravimi samades annustes on andnud piisavaid ravitulemusi. Kardiovaskulaarsete tüsistuste ennetamine Kardiovaskulaarsete tüsistuste riski vähendamiseks vahetusravimina täiskasvanutel, kellel on südame isheemiatõbi ja anamneesis äge koronaarsündroom ning kellel samade toimeainete samaaegne manustamine eraldi preparaatidena kombinatsioonravimi samades annustes on andnud piisavaid ravitulemusi.

Manustamisviis suukaudne
Tingimused ja piirangud
Perearsti õel on õigus välja kirjutada (Välja arvatud esmane retsept)

Infolehed ja dokumendid

Patsiendile 01.07.2022
Pakendi infoleht: EST
Tervishoiutöötajale 06.03.2023
06.07.2022

Müügiloaga ravim        
nr 976718

Müügiloa hoidja KRKA d.d. Novo mesto
Kehtiv alates: 05.12.2018
Kehtiv kuni: 05.12.2023
Müügiloa menetluse liik Detsentraalne

Ravimi pakendid

30TK
Pakendikood 1757921
Soodustus 90% 100% 75% 50%
Piirhinnaalune 6,60€
Viimati toodud 25.09.2023
14TK
Pakendikood 1757897
Pole kunagi Eestisse toodud
15TK
Pakendikood 1757909
Pole kunagi Eestisse toodud
28TK
Pakendikood 1757910
Pole kunagi Eestisse toodud
56TK
Pakendikood 1757932
Pole kunagi Eestisse toodud
60TK
Pakendikood 1757943
Pole kunagi Eestisse toodud
84TK
Pakendikood 1757954
Pole kunagi Eestisse toodud
90TK
Pakendikood 1757965
Pole kunagi Eestisse toodud
98TK
Pakendikood 1757976
Pole kunagi Eestisse toodud