Ravim on täiendava järelevalve all. Andke selle kõigist võimalikest kõrvaltoimetest Ravimiametile teada.
HUM Humaanravim
Retseptiravim

Soodustusteta

Täiendavad ohutusmeetmed

Turvaelementidega
ATC kood
Ravimivorm
süstesuspensioon
Tugevus
1annust 0,5ml

Näidustus ja piirangud

COVID-19 Vaccine Janssen on näidustatud 18- aastaste ja vanemate isikute aktiivseks immuniseerimiseks, et ennetada SARS-CoV-2 viirusest põhjustatud COVID-19. Vaktsiini kasutamine peab toimuma kooskõlas ametlike juhenditega.

Manustamisviis intramuskulaarne
Tingimused ja piirangud
Ei ole lubatud väljastada korduvretsepti

Infolehed ja dokumendid

Patsiendile ja tervishoiutöötajale
Pakendi infoleht ja ravimi omaduste kokkuvõte (SPC): EST RUS ENG

Müügiloaga ravim        
nr EU/1/20/1525

Müügiloa hoidja Janssen-Cilag International N.V.
Kehtiv alates: 11.03.2021
Kehtiv kuni: 11.03.2022
Müügiloa menetluse liik Tsentraalne registreerimine
Täiendavad riskivähendamise meetmed
Tromboosi ja trombotsütopeenia kombinatsiooni tekkerisk.
Vaktsineerituid tuleb juhendada otsima kohest arstiabi, kui neil tekivad vaktsineerimise järgselt sümptomid nagu hingeldus, valu rinnus, jalgade turse, püsiv kõhuvalu või neuroloogilised sümptomid, sh tugev või püsiv peavalu ja ähmane nägemine, või mõne päeva möödudes naha täppverevalumid mujal kui süstekohas. 

Ravimi pakendid

2,5ml 10TK
Pakendikood 1842319
Soodustus Puudub
Piirhind Puudub
Viimati toodud 28.05.2021
2,5ml 20TK
Pakendikood 1845558
Soodustus Puudub
Piirhind Puudub
Viimati toodud 12.05.2021