Ravim on täiendava järelevalve all. Andke selle kõigist võimalikest kõrvaltoimetest Ravimiametile teada.
HUM Humaanravim
Retseptiravim

Soodustusteta


Turvaelementidega
ATC kood
Ravimivorm
süstesuspensioon
Tugevus
1annus 0,5ml

Näidustus ja piirangud

JCOVDEN on näidustatud 18-aastaste ja vanemate isikute aktiivseks immuniseerimiseks, et ennetada SARS-CoV-2 viirusest põhjustatud COVID-19. Vaktsiini tuleb kasutada kooskõlas ametlike juhenditega

Manustamisviis intramuskulaarne
Tingimused ja piirangud
Ei ole lubatud väljastada korduvretsepti

Infolehed ja dokumendid

Patsiendile ja tervishoiutöötajale
Pakendi infoleht ja ravimi omaduste kokkuvõte (SPC): EST RUS ENG

Müügiloaga ravim        
nr EU/1/20/1525

Müügiloa hoidja Janssen - Cilag International
Kehtiv alates: 11.03.2021
Kehtiv kuni: 09.01.2028
Müügiloa menetluse liik Tsentraalne registreerimine

Ravimi pakendid

2,5ml 10TK
Pakendikood 1842319
Soodustus Puudub
Piirhind Puudub
Viimati toodud 27.10.2021
2,5ml 20TK
Pakendikood 1845558
Soodustus Puudub
Piirhind Puudub
Viimati toodud 16.06.2021