Ravim on täiendava järelevalve all. Andke selle kõigist võimalikest kõrvaltoimetest Ravimiametile teada.
HUM Humaanravim
Retseptiravim

Soodustusteta

Täiendavad ohutusmeetmed

Turvaelementidega
ATC kood
Ravimivorm
süstesuspensioon
Tugevus
1annus 0,5ml

Näidustus ja piirangud

JCOVDEN on näidustatud 18-aastaste ja vanemate isikute aktiivseks immuniseerimiseks, et ennetada SARS-CoV-2 viirusest põhjustatud COVID-19. Vaktsiini tuleb kasutada kooskõlas ametlike juhenditega

Manustamisviis intramuskulaarne
Tingimused ja piirangud
Ei ole lubatud väljastada korduvretsepti

Infolehed ja dokumendid

Patsiendile ja tervishoiutöötajale
Pakendi infoleht ja ravimi omaduste kokkuvõte (SPC): EST RUS ENG

Müügiloaga ravim        
nr EU/1/20/1525

Müügiloa hoidja Janssen - Cilag International
Kehtiv alates: 11.03.2021
Kehtiv kuni: 09.01.2028
Müügiloa menetluse liik Tsentraalne registreerimine
Täiendavad riskivähendamise meetmed
Kapillaaride lekke sündroomi (KLS), trombotsütopeeniaga tromboosi sündroomi, immuuntrombotütopeenia ja venoosse trombemboolia risk.
COVID-19 Vaccine Janssen ei tohi kasutada isikutel, kellel on varem esinenud KLS-i episoode. Vaktsineerimisjärgsel ägeda KLS episoodi tekkimisel on vajalik kohene ravi.
Vaktsineerituid tuleb juhendada otsima kohest arstiabi, kui neil tekivad vaktsineerimise järgselt sümptomid nagu õhupuudus, valu rindkeres, jalgade turse, jalavalu, püsiv kõhuvalu või neuroloogilised sümptomid, sh tugev või püsiv peavalu, krambihood, vaimse seisundi muutused või ähmane nägemine, või mõne päeva möödudes mujal kui süstekohas tekkivad verevalumid (petehhiad). 

Ravimi pakendid

2,5ml 10TK
Pakendikood 1842319
Soodustus Puudub
Piirhind Puudub
Viimati toodud 27.10.2021
2,5ml 20TK
Pakendikood 1845558
Soodustus Puudub
Piirhind Puudub
Viimati toodud 16.06.2021