HUM Humaanravim
Retseptiravim

Soodustustega


Turvaelementidega
ATC kood
Ravimivorm
õhukese polümeerikattega tablett
Tugevus
10mg+4mg+1,25mg

Näidustus ja piirangud

Essentsiaalse hüpertensiooni ravi täiskasvanud patsientidel, kelle vererõhk on piisavalt langenud rosuvastatiini, perindopriili ja indapamiidiga, kuid võetuna samaaegselt eraldi preparaatidena kombinatsioonravimi samades annustes ning kui kaasneb üks järgmistest seisunditest: primaarne hüperkolesteroleemia (tüüp IIa, sealhulgas heterosügootne perekondlik hüperkolesteroleemia), segatüüpi düslipideemia (tüüp IIb) või homosügootne perekondlik hüperkolesteroleemia.

Manustamisviis suukaudne
Tingimused ja piirangud
Perearsti õel on õigus välja kirjutada (Välja arvatud esmane retsept)

Infolehed ja dokumendid

Patsiendile 28.07.2023
Pakendi infoleht: EST
Tervishoiutöötajale 28.07.2023
28.01.2021

Müügiloaga ravim        
nr 971418

Müügiloa hoidja KRKA, d.d., Novo mesto
Kehtiv alates: 11.09.2018
Kehtiv kuni: 11.09.2024
Müügiloa menetluse liik Detsentraalne

Ravimi pakendid

30TK
Pakendikood 1731136
Soodustus 100% 50% 90% 75%
Piirhind Puudub
Viimati toodud 09.04.2024
10TK
Pakendikood 1731114
Pole kunagi Eestisse toodud
20TK
Pakendikood 1731125
Pole kunagi Eestisse toodud
60TK
Pakendikood 1731147
Pole kunagi Eestisse toodud
90TK
Pakendikood 1731158
Pole kunagi Eestisse toodud
100TK
Pakendikood 1731169
Pole kunagi Eestisse toodud