Ravim on täiendava järelevalve all. Andke selle kõigist võimalikest kõrvaltoimetest Ravimiametile teada.
HUM Humaanravim
Retseptiravim

Soodustusteta

Täiendavad ohutusmeetmed

Turvaelementidega
ATC kood
Ravimivorm
süstesuspensioon
Tugevus
1annust 0,5ml

Näidustus ja piirangud

Vaxzevria on näidustatud 18-aastaste ja vanemate isikute aktiivseks immuniseerimiseks, et ennetada SARS-CoV-2 viirusest põhjustatud COVID-19. Vaktsiini kasutamine peab toimuma kooskõlas ametlike juhenditega. .

Manustamisviis intramuskulaarne
Tingimused ja piirangud
Ei ole lubatud väljastada korduvretsepti

Infolehed ja dokumendid

Patsiendile ja tervishoiutöötajale
Pakendi infoleht ja ravimi omaduste kokkuvõte (SPC): EST ENG

Müügiloaga ravim        
nr EU/1/21/1529

Müügiloa hoidja Astrazeneca AB
Kehtiv alates: 29.01.2021
Kehtiv kuni: 23.11.2022
Müügiloa menetluse liik Tsentraalne registreerimine
Täiendavad riskivähendamise meetmed
Trombotsütopeeniaga tromboosi sündroomi ja immuuntrombotütopeenia risk.
Vaktsineerituid tuleb juhendada otsima kohest arstiabi, kui neil tekivad vaktsineerimise järgselt sümptomid nagu õhupuudus, valu rindkeres, jalgade turse, jalavalu, püsiv kõhuvalu või neuroloogilised sümptomid, sh tugev või püsiv peavalu ja ähmane nägemine, segasus või krambid; või mõne päeva möödudes mujal kui süstekohas tekkivad verevalumid (petehhiad). 
Kapillaaride lekke sündroomi (KLS) risk.
Vaxzevriat ei tohi kasutada isikutel, kellel on varem esinenud KLS-i episoode. Vaktsineerimisjärgsel ägeda KLS episoodi tekkimisel on vajalik kohene ravi. 

Ravimi pakendid

5ml 10TK
Pakendikood 1836851
Soodustus Puudub
Piirhind Puudub
Viimati toodud 09.05.2022
4ml 10TK
Pakendikood 1836840
Pole kunagi Eestisse toodud